Hopp til innhold

Aktiviteter

Faste aktiviteter

For å oppnå målene i visjonen vår og krav fra Rammeplan for barnehagen har vi ulike aktiviteter hver dag. Aktivitetene opplever vi er med på å skape en spennende og utfordrende hverdag. Dette danner grunnlaget for trivsel og læring.

Faste aktiviteter i Banktjørnhaugen barnehage:

 • 5-årsklubb: Med bl.a. oppleggene lese- og skriveglede og matematikk i barnehagen (Rekn med Os(s))
 • Steg for steg: Metodisk opplegg for utvikling av sosial kompetanse
 • Faste ukentlige turdager på hver avdeling
 • Grupper: Barna deles i grupper etter alder og modning. Her har vi ulike tema knyttet til Rammeplan for barnehagens fagområder.
 • Samlingsstund: Vi samler alle barna på avdelingen for sang, musikk, lesing m.m.

Fagområdene fra Rammeplan for barnehagen

Rammeplanen stiller krav til at barnehagen skal være innom 7 ulike fagområder i løpet av et år. Arbeid med dette kan være i formelle situasjoner som i grupper, 5-årsklubb og andre styrte aktiviteter. Vi er også innom fagområdene i uformelle situasjoner gjennom aktiviteter og samtaler. I arbeidet med fagområdene skal vi ha prosessmål, det er selve arbeidet som er viktig, og ikke resultatmål. Vi legger tilrette for at hvert barn får utvikle seg og lære i sitt eget tempo.  Mer om hvordan vi jobber med fagområdene finnes i virksomhetsplanen vår.

De syv fagområdene er:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form

Kostholdet 

I rammeplanen (2017) står det at barnehagene skal bli mer bevisste på bruke måltider og matlaging til å utvikle matglede og sunne helsevaner hos barna.

Vi har som mål å ha et sunt og variert kosthold, og strekker oss langt for å nå alle sitt behov. Vi tilbyr lunsj- og fruktmåltidet, frokost medbringer barnet selv. På mandager i vinterhalvåret, tilbyr vi havregrøt til de eldste barna. Vi tilbyr melk og vann å drikke til. Siden vi er en fiskesprell barnehage tilstreber vi å ha innslag fra havet på lunsjbordet hver dag. Noen dager lager vi varm mat.

Barnas fødselsdager blir markert med ekstra fokus på barnet.  Ved å rette fokuset mot enkeltbarnet i stedet for mat på fødselsdagene, løfter vi frem bursdagsbarnet og får en flott og staselig markering.

Et par ganger i året har vi fest i barnehagen, og da "slår vi oss løs" med is, saft, hot-dog osv og på varme sommerdager koser vi oss gjerne med en is.

Overgang barnehage / skole

Vi følger Os kommunes overgangsplan fra barnehage til skole. Dette innebærer bl.a. møter med læreren barnet skal ha i 1. klasse. Her overfører vi muntlig informasjon om barnet (hvis foreldrene samtykker til dette). På denne måten kan læreren få vite hva barnet mestrer, og hva som kan være utfordrende. Erfaringen viser at dette er med på å gjøre oppstarten på skolen lettere for barnet. Skolen får også informasjon om hvilke tema vi har jobbet med i barnehagen, hvilke sanger vi synger osv.

I arbeid med barn med spesielle behov har vi en egen overgangsplan som innbefatter flere møter med skolen, foreldrene og PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste).