Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Satsingsområder

Vi har her trukket frem de områdene som vi synes er viktigst for at vi skal nå målene våre om trivsel, omsorg og glede i barnehagen.

Leken i sentrum

Leken er barnas aller viktigste aktivitet, den utgjør en stor del av barnas hverdag. Den er først og fremst til glede for barna, men leken er også en arena for læring. I leken bearbeider barna sorger og gleder, utvikler vennskap og samhandling, humor og glede. I leken handler det om å gi og ta, styre og kunne innordne seg, samarbeide og løse konflikter. For å ta barna og leken på alvor har vi prøvd å legge dagsrytmen til rette slik at det skal bli rom for mye lek og lite avbrytelser. Vi tilstreber å være deltakende og observerende i barnas lek.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulke situasjoner. Kompetansen kommer til uttrykk i barnas evne til å ta initiativ og til å oppretthoilde vennskap.

Vennskap er viktig for barna i barnehagen, også for de aller minste. Noen barn skaffer seg lett venner og har et fint samspill med de andre barna, mens hos andre trengs det mer trening og tilrettelegging for at vennskap skal dannes. Vi har som mål at alle barna skal ha venner i barnehagen og føle tilhørighet med de andre barna, samtidig med at de har et godt selvbilde.

Ifølge den danske barnepsykologen Jesper Juul oppnår vi det når vi ser og bekrefter barna som den de er og ikke bare for det de gjør.

Barnas medvirkning-si ja dersom du kan, si nei dersom du må

For å skape trivsel hos barna er det viktig at de har innvirkning på sin egen barnehagehverdag. Vi legger til rette for at barna kan velge mange aktiviteter selv. Når vi har grupper velger vi tema-arbeid utfra hva vi mener barna er opptatt av. Vi har også faste barnesamtaler der en voksen og barnet har "møte". Her får barna anledning til å snakke med en voksen alene om hvordan de har det i barnehagen. Samtalen vil være med og støtte opp under barnas utvikling i å hevde egne tanker, meninger og behov.

Men den viktigste delen av barns medvirkning ligger i hvordan vi voksne møter barna. Vi skal være lydhøre for barnas ønsker og behov. Ikke alle barn kan utrykke seg gjennom språket. Da er det viktig at vi er engasjert, anerkjennende og at vi observerer og kjenner barna så godt at vi kan legge tilrette for en god tid i barnehagen.

Natur og uteliv

Å være ute i naturen gir positive erfaringer. Det er mindre konflikter når vi er ute, vi har større plass, og vi kan utforske mye spennende i naturen. I tillegg får barna betydelig bedre motorikk av å være mye ute.  Ved å lære barna å bli glad i naturen håper vi at de også får holdninger som gjør at de ønsker å ta vare på miljøet.

Barnehagen ligger i fine natur-omgivelser. Vi har lavvo, stormkjøkken og bål-panne som vi ofte tar med på tur. Vi tar med matpakke eller lager mat ute. Dette synes barna er spennende og det øker iveren etter å komme seg ut på tur. Vi ønsker å være ute uansett vær. Hver avdeling har en fast turdag i uken. I tillegg prøver vi å komme oss ut i skogen når anledningen byr seg.

Logg inn